Hallo schachten!

Nu het tweede semester is aangebroken komt ook de ontgroening dichterbij. Om jullie hier goed op voor te bereiden is er het tweede schachtenconvent. Daar zullen we dieper ingaan op de geschiedenis van het studentenleven en van Wina. Ook zullen we enkele nieuwe liederen leren. Neem dus zeker je codex mee.
Het tweede schachtenconvent zal doorgaan op dinsdag 8 maart om 19:00 in lokaal 200S 00.03. Het evenement is in de eerste plaats bedoeld voor alle schachten die graag ontgroend zouden worden, maar iedereen met interesse is ook welkom.

Jullie schachtenmeester, Ward

Hallo schachten!

Nu het tweede semester is aangebroken komt ook de ontgroening dichterbij. Om jullie hier goed op voor te bereiden is er het tweede schachtenconvent. Daar zullen we dieper ingaan op de geschiedenis van het studentenleven en van Wina. Ook zullen we enkele nieuwe liederen leren. Neem dus zeker je codex mee.
Het tweede schachtenconvent zal doorgaan op dinsdag 8 maart om 19:00 in lokaal 200S 00.03. Het evenement is in de eerste plaats bedoeld voor alle schachten die graag ontgroend zouden worden, maar iedereen met interesse is ook welkom.

Jullie schachtenmeester, Ward