Naar jaarlijkse traditie heffen Eoos en Wina het glas op interkringenverbroedering, en op de zielenvreugde die wij voelen wanneer we beseffen dat wij in een wereld mogen leven die gezegend is met een ab-so-lute schijf als Jan Zonder Vrees. De zon schijnt ook al een beetje, en uit die samenloop van omstandigheden ontsproot deze Spring Is In The Air-Cantus!

Om het Leuvens-Heverlees samenwerkingsverband extra goed te kunnen voeden met gerstenat en Springquotes, kunnen op deze cantus enkel leden van Wina en studenten van Taal- en Regiostudies de solo komen dansen.

Eooten verlaten de geduchte Ring en ondernemen een expeditie naar het verre 3001. Winezen blijven gezellig thuis, want de cantus gaat door in het RC onder Alma 3.

Andere zinvolle informatie, minder breedsprakerig verwoord:
Deuren 20:00, Io Vivat 20:30.
Bier €10, water €4. Geen eigen drank.

LEDEN VAN WINA kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 27/2 om 13:00 op deze pagina.

Naar jaarlijkse traditie heffen Eoos en Wina het glas op interkringenverbroedering, en op de zielenvreugde die wij voelen wanneer we beseffen dat wij in een wereld mogen leven die gezegend is met een ab-so-lute schijf als Jan Zonder Vrees. De zon schijnt ook al een beetje, en uit die samenloop van omstandigheden ontsproot deze Spring Is In The Air-Cantus!

Om het Leuvens-Heverlees samenwerkingsverband extra goed te kunnen voeden met gerstenat en Springquotes, kunnen op deze cantus enkel leden van Wina en studenten van Taal- en Regiostudies de solo komen dansen.

Eooten verlaten de geduchte Ring en ondernemen een expeditie naar het verre 3001. Winezen blijven gezellig thuis, want de cantus gaat door in het RC onder Alma 3.

Andere zinvolle informatie, minder breedsprakerig verwoord:
Deuren 20:00, Io Vivat 20:30.
Bier €10, water €4. Geen eigen drank.

LEDEN VAN WINA kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 27/2 om 13:00 op deze pagina.

De inschrijvingen zijn gesloten.

De inschrijvingen zijn gesloten.