Commilitones!

Afgelopen weekend hebben we de 55ste verjaardag van Wina gevierd met een heuse Lustrumcantus! We hebben daarvoor dus even de studies opzij gelegd en daarom bekijken wij vandaag "A, a, a, valete studia", Latijn voor "Vaarwel, studies!".

Geschiedenis

Dit lied, waarvan de oorspronkelijke auteur niet gekend is, werd voor het eerst opgetekend bij Willems (1848, 524-525), een boek met "Oude Vlaemsche Liederen", waar het voorkomt onder de titel "vacantie-lied".

De laatste woorden van de eerste en de laatste regel van iedere strofe zouden herhaald moeten worden, wat heel vaak (ook bij Wina) niet gebeurt. Je zingt dus:

A, a, a, valete studia! – valete studia!
Studia relinquimus,
Patriam repitimus.
A, a, a, valete studia! – valete studia, valete studia!

Dit drinklied moet tijdens de middeleeuwen hét studentenlied bij uitstek geweest zijn in onze streken. Opvallend is dat het lied buiten België niet of nauwelijks gekend was en is. Men beweert dat het lied ook in Duitsland gekend zou zijn. Het lied zou zelfs bekender en populairder geweest zijn dan het "Io vivat!", dat momenteel hét studentenlied bij uitstek is en dat gebaseerd zou zijn op dit "vacantie-lied". In Willems (1848, 525) staat namelijk:

Geen student uit eene belgische latynsche school is er of hy kent dit drinklied. Gewis uit de middeleeuwen en uit Leuven afkomstig, zal het in de tyden dat de studenten [...] zich te voet naer het ouderlijk huis in vacantie begaven, voor marsch-lied gediend hebben. Het is genoegzaem het eenig in België bekend studentenlied; want het Io vivat! Dat aen de hollandsche hogescholen klinkt, en de veelvuldige liederen der hoogduitsche studenten, zyn hier by zeer weinigen bekend.

--
Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!

Uw Cantustrio
Bas, Benjamin, Simme

Bronnen

  • Een historisch-etymologische en verklarende wandeling doorheen de Studentencodex door Akim Willems

Tip van het semester: naast de "Codex"-app staat er op Google Play nu ook de "Codex Bruxellensis"-app, vol met schijven die niet in de Leuvense KVHV-codex staan!

Commilitones!

Afgelopen weekend hebben we de 55ste verjaardag van Wina gevierd met een heuse Lustrumcantus! We hebben daarvoor dus even de studies opzij gelegd en daarom bekijken wij vandaag "A, a, a, valete studia", Latijn voor "Vaarwel, studies!".

Geschiedenis

Dit lied, waarvan de oorspronkelijke auteur niet gekend is, werd voor het eerst opgetekend bij Willems (1848, 524-525), een boek met "Oude Vlaemsche Liederen", waar het voorkomt onder de titel "vacantie-lied".

De laatste woorden van de eerste en de laatste regel van iedere strofe zouden herhaald moeten worden, wat heel vaak (ook bij Wina) niet gebeurt. Je zingt dus:

A, a, a, valete studia! – valete studia!
Studia relinquimus,
Patriam repitimus.
A, a, a, valete studia! – valete studia, valete studia!

Dit drinklied moet tijdens de middeleeuwen hét studentenlied bij uitstek geweest zijn in onze streken. Opvallend is dat het lied buiten België niet of nauwelijks gekend was en is. Men beweert dat het lied ook in Duitsland gekend zou zijn. Het lied zou zelfs bekender en populairder geweest zijn dan het "Io vivat!", dat momenteel hét studentenlied bij uitstek is en dat gebaseerd zou zijn op dit "vacantie-lied". In Willems (1848, 525) staat namelijk:

Geen student uit eene belgische latynsche school is er of hy kent dit drinklied. Gewis uit de middeleeuwen en uit Leuven afkomstig, zal het in de tyden dat de studenten [...] zich te voet naer het ouderlijk huis in vacantie begaven, voor marsch-lied gediend hebben. Het is genoegzaem het eenig in België bekend studentenlied; want het Io vivat! Dat aen de hollandsche hogescholen klinkt, en de veelvuldige liederen der hoogduitsche studenten, zyn hier by zeer weinigen bekend.

--
Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!

Uw Cantustrio
Bas, Benjamin, Simme

Bronnen

  • Een historisch-etymologische en verklarende wandeling doorheen de Studentencodex door Akim Willems

Tip van het semester: naast de "Codex"-app staat er op Google Play nu ook de "Codex Bruxellensis"-app, vol met schijven die niet in de Leuvense KVHV-codex staan!