Weet je nog toen je naar je eerste jaar kwam als kersverse student? Hoeveel informatie je moest absorberen? Al die nieuwe dingen die je moest uitzoeken? Gelukkig waren er tal van manieren om in contact te komen met andere studenten. Weet je nog wat het betekende om medestudenten te hebben om samen alles uit te zoeken en ouderejaars te kennen die jullie konden verder helpen als jullie iets of iemand niet vonden? Jammer genoeg zitten we nu in een periode waarin deze sociale contacten moeilijker gelegd kunnen worden. Daarom willen we alle eerstejaars een manier aanbieden om sociale contacten met elkaar en met ouderejaars aan te gaan. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

De eerstejaars van iedere opleiding worden in verschillende reeksen ingedeeld. Zo zijn er steeds reeksen van ongeveer acht eerstejaars. Jij kan als hogerejaars samen met een medestudent deze eerstejaars bijstaan in deze bijzondere tijden. Hoe? Door regelmatig met hen af te spreken en contact te onderhouden. Het is zeker niet de bedoeling om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden maar wel om de sociale en academische integratie van de eerstejaars te faciliteren. Je kan hen regelmatig eens vragen hoe het gaat, of ze al weten waar ze alles moeten vinden, of er problemen zijn… En je organiseert ook regelmatig onderling contact via bijeenkomsten (ev. online of in chatgroepjes) of gezamelijke activiteiten (up to date informatie wat kan en niet kan in Corona-context kan je hier vinden). Zo ben je als het ware een “ouder” die iets kan betekenen voor een groepje eerstejaars, die zich hopelijk zo sneller thuis zullen voelen aan de KU Leuven. En zo leer je zelf ook nieuwe mensen kennen, want het komt ook je eigen sociale en academische integratie ten goede. Een win-win!

Inschrijvingen zijn gesloten!

Weet je nog toen je naar je eerste jaar kwam als kersverse student? Hoeveel informatie je moest absorberen? Al die nieuwe dingen die je moest uitzoeken? Gelukkig waren er tal van manieren om in contact te komen met andere studenten. Weet je nog wat het betekende om medestudenten te hebben om samen alles uit te zoeken en ouderejaars te kennen die jullie konden verder helpen als jullie iets of iemand niet vonden? Jammer genoeg zitten we nu in een periode waarin deze sociale contacten moeilijker gelegd kunnen worden. Daarom willen we alle eerstejaars een manier aanbieden om sociale contacten met elkaar en met ouderejaars aan te gaan. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

De eerstejaars van iedere opleiding worden in verschillende reeksen ingedeeld. Zo zijn er steeds reeksen van ongeveer acht eerstejaars. Jij kan als hogerejaars samen met een medestudent deze eerstejaars bijstaan in deze bijzondere tijden. Hoe? Door regelmatig met hen af te spreken en contact te onderhouden. Het is zeker niet de bedoeling om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden maar wel om de sociale en academische integratie van de eerstejaars te faciliteren. Je kan hen regelmatig eens vragen hoe het gaat, of ze al weten waar ze alles moeten vinden, of er problemen zijn… En je organiseert ook regelmatig onderling contact via bijeenkomsten (ev. online of in chatgroepjes) of gezamelijke activiteiten (up to date informatie wat kan en niet kan in Corona-context kan je hier vinden). Zo ben je als het ware een “ouder” die iets kan betekenen voor een groepje eerstejaars, die zich hopelijk zo sneller thuis zullen voelen aan de KU Leuven. En zo leer je zelf ook nieuwe mensen kennen, want het komt ook je eigen sociale en academische integratie ten goede. Een win-win!

Inschrijvingen zijn gesloten!