De inclusiviteitsmissie van Wina Leuven vzw bestaat eruit uniciteit en diversiteit van haar leden te aanvaarden, steunen en omarmen. Wij streven ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen en werken er voortdurend aan meer inclusief te zijn.

  1. Aanvaarding: Wina aanvaardt alle leden en studenten zoals zij zijn. Wij streven ernaar om een gemeenschap te zijn die iedereen aanvaardt en apprecieert voor wie die is. Dit doen we onder andere op basis van de wettelijk gedefinieerde discriminatiegronden. De exploratie van het individu wordt toegejuicht in het Winamilieu. De identiteit van elk individu is voor ons van belang.
  2. Respect: Wina respecteert alle mensen met wie ze in contact komt. Respect uit zich onder andere in de manier waarop iemand zich uitdrukt, in hun toon en in de manier waarop die anderen behandelt. Tijdens een interactie is het belangrijk om elk individu de kans te geven om gelijkwaardig deel te nemen en naar voren te komen. Dat gaat hand in hand met wederzijds begrip vanuit alle gesprekspartners. We verwachten dat iedereen die zich in een Wina-omgeving bevindt, op een respectvolle manier omgaat met anderen.
  3. Toegankelijkheid: Wina streeft ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn volgens het principe van integrale toegankelijkheid. Wij streven ernaar zo inclusief mogelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking en anderstaligen. Dit zal gebeuren volgens het recht op redelijke aanpassingen en we zullen dergelijke aanpassingen zo goed mogelijk op voorhand communiceren.
  4. Veiligheid: Wina tracht een omgeving te vormen waarin iedereen zich veilig voelt en ook veilig is, zowel op vlak van fysiek als mentaal welzijn zonder oordeel van anderen. Wina streeft ernaar een gemeenschap te zijn waarin elk individu zich veilig voelt zodat die hun eigen ideeën kan uiten, ook als deze van die van anderen verschilt.
  5. Vrijheid van meningsuiting: Elk individu wordt erkend voor wie die is en dient ruimte te krijgen om te groeien. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen deze ruimte heeft en waarin iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting . Wij vragen hier echter bij om dit op een respectvolle manier te doen. We dulden geen haatdragend taalgebruik. Er mag niet aangezet worden tot haat, geweld of discriminatie op basis van onder andere de discriminatiegronden.

Dit zijn de waarden waar wij als Wina Leuven vzw voor staan. Acties die in strijd zijn met de waarden en normen van Wina gaan in tegen de Inclusiviteitsverklaring van Wina. Wina staat hier niet achter en dit wordt door ons niet aanvaard of getolereerd. Er blijft wel mogelijkheid tot dialoog.

Wina is een vereniging die niet stilstaat in de tijd. Wij zijn bereid om veranderingen door te voeren opdat wij zo inclusief mogelijk kunnen zijn tegenover iedereen. Indien iemand tegen deze verklaring ingaat of indien iemand zich niet goed voelt bij ons, vragen wij dit te melden via contact@wina.be of inclusiviteit@wina.be. Ook zijn er externe meldpunten. Zo kan u terecht bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de KU Leuven of Unia, IGVM, en Tele-onthaal. Indien u een suggestie heeft over hoe wij onze Inclusiviteitsverklaring of -werking kunnen verbeteren, dan kan u dat ook bij ons melden via mail (contact@wina.be of inclusiviteit@wina.be).

De inclusiviteitsmissie van Wina Leuven vzw bestaat eruit uniciteit en diversiteit van haar leden te aanvaarden, steunen en omarmen. Wij streven ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen en werken er voortdurend aan meer inclusief te zijn.

  1. Aanvaarding: Wina aanvaardt alle leden en studenten zoals zij zijn. Wij streven ernaar om een gemeenschap te zijn die iedereen aanvaardt en apprecieert voor wie die is. Dit doen we onder andere op basis van de wettelijk gedefinieerde discriminatiegronden. De exploratie van het individu wordt toegejuicht in het Winamilieu. De identiteit van elk individu is voor ons van belang.
  2. Respect: Wina respecteert alle mensen met wie ze in contact komt. Respect uit zich onder andere in de manier waarop iemand zich uitdrukt, in hun toon en in de manier waarop die anderen behandelt. Tijdens een interactie is het belangrijk om elk individu de kans te geven om gelijkwaardig deel te nemen en naar voren te komen. Dat gaat hand in hand met wederzijds begrip vanuit alle gesprekspartners. We verwachten dat iedereen die zich in een Wina-omgeving bevindt, op een respectvolle manier omgaat met anderen.
  3. Toegankelijkheid: Wina streeft ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn volgens het principe van integrale toegankelijkheid. Wij streven ernaar zo inclusief mogelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking en anderstaligen. Dit zal gebeuren volgens het recht op redelijke aanpassingen en we zullen dergelijke aanpassingen zo goed mogelijk op voorhand communiceren.
  4. Veiligheid: Wina tracht een omgeving te vormen waarin iedereen zich veilig voelt en ook veilig is, zowel op vlak van fysiek als mentaal welzijn zonder oordeel van anderen. Wina streeft ernaar een gemeenschap te zijn waarin elk individu zich veilig voelt zodat die hun eigen ideeën kan uiten, ook als deze van die van anderen verschilt.
  5. Vrijheid van meningsuiting: Elk individu wordt erkend voor wie die is en dient ruimte te krijgen om te groeien. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen deze ruimte heeft en waarin iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting . Wij vragen hier echter bij om dit op een respectvolle manier te doen. We dulden geen haatdragend taalgebruik. Er mag niet aangezet worden tot haat, geweld of discriminatie op basis van onder andere de discriminatiegronden.

Dit zijn de waarden waar wij als Wina Leuven vzw voor staan. Acties die in strijd zijn met de waarden en normen van Wina gaan in tegen de Inclusiviteitsverklaring van Wina. Wina staat hier niet achter en dit wordt door ons niet aanvaard of getolereerd. Er blijft wel mogelijkheid tot dialoog.

Wina is een vereniging die niet stilstaat in de tijd. Wij zijn bereid om veranderingen door te voeren opdat wij zo inclusief mogelijk kunnen zijn tegenover iedereen. Indien iemand tegen deze verklaring ingaat of indien iemand zich niet goed voelt bij ons, vragen wij dit te melden via contact@wina.be of inclusiviteit@wina.be. Ook zijn er externe meldpunten. Zo kan u terecht bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de KU Leuven of Unia, IGVM, en Tele-onthaal. Indien u een suggestie heeft over hoe wij onze Inclusiviteitsverklaring of -werking kunnen verbeteren, dan kan u dat ook bij ons melden via mail (contact@wina.be of inclusiviteit@wina.be).