Hieronder vinden jullie de kandidaten voor de POC fysica.

SANDER GROSEMANS

Bij deze wil ik mij graag kandidaat stellen om herkozen te worden als lid van de POC Fysica en de departementsraad Natuurkunde en Sterrenkunde. Ik ben nu in mijn derde jaar in de POC Fysica en wil me ook verder voor de noden van de studenten hier inzetten. Ik merk dat de ervaring en de dossierkennis een belangrijk aspect zijn. Aangezien er dit drie ervaren en geëngageerde stuvers uit onze POC afstuderen wil ik met mijn kandidatuur ook mee voor continuïteit zorgen.

De afgelopen twee jaar zetelde ik ook in de departementsraad. Ook hier wil ik me graag verder inzetten.

STEPHANIE STREEFLAND

Mijn naam is Stephanie Streefland en ik zit in mijn 2e bachelor Fysica. Ik wil mij graag dit jaar opnieuw kandidaat stellen voor de POC Fysica om mij verder te kunnen engageren voor de studenten. Het doet mij echt een plezier om iets te kunnen betekenen voor de studenten en hun meningen te kunnen vertegenwoordigen.

LOTTE VAN MARCKE

Ik ben Lotte Van Marcke en studeer momenteel fysica in de eerste bachelor. Ik zou graag in de POC Fysica willen, aangezien ik het zeer belangrijk vind dat de studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Het is belangrijk dat wanneer er belangrijke beslissingen over onze opleiding genomen worden, ook naar het standpunt van de studenten geluisterd wordt, en daar zou ik graag toe bijdragen.

In mijn middelbare school, was ik gedurende 4 jaar de voorzitster van de leerlingenraad, omdat ik het toen ook al belangrijk vond dat alle partijen gehoord werden. Hierdoor kan ik mijn standpunten goed verdedigen omtrent onderwijsmaterie.

Hopelijk overwegen jullie mij als studentenvertegewoordiger.

KEVIN BOON

Ik ben Kevin, dit is mijn vierde jaar in Leuven en ik doe momenteel zowel Bachelor Wiskunde als Master of Physics, optie theoretische fysica.

Ik stel mij opnieuw kandidaat voor de POC fysica. Ik zetel dit jaar voor het eerst al in de POC en ik zie me dit volgend jaar zeker weer verder doen. Dit jaar heb ik vooral veel kunnen leren, en gekoppeld met het feit dat ik volgend jaar af ben van presidiumtaken hoop ik deze kennis volgend jaar ten volle toe te kunnen passen.

Zoals standaard voor een stuver, vind ik het belangrijk dat de opleiding zo kwalitatief mogelijk is, en dat de student hun stem gehoord wordt. Ik hoop dat jullie me terug de kans willen geven om mezelf hiervoor in te zetten het komende jaar.

Hieronder vinden jullie de kandidaten voor de POC fysica.

SANDER GROSEMANS

Bij deze wil ik mij graag kandidaat stellen om herkozen te worden als lid van de POC Fysica en de departementsraad Natuurkunde en Sterrenkunde. Ik ben nu in mijn derde jaar in de POC Fysica en wil me ook verder voor de noden van de studenten hier inzetten. Ik merk dat de ervaring en de dossierkennis een belangrijk aspect zijn. Aangezien er dit drie ervaren en geëngageerde stuvers uit onze POC afstuderen wil ik met mijn kandidatuur ook mee voor continuïteit zorgen.

De afgelopen twee jaar zetelde ik ook in de departementsraad. Ook hier wil ik me graag verder inzetten.

STEPHANIE STREEFLAND

Mijn naam is Stephanie Streefland en ik zit in mijn 2e bachelor Fysica. Ik wil mij graag dit jaar opnieuw kandidaat stellen voor de POC Fysica om mij verder te kunnen engageren voor de studenten. Het doet mij echt een plezier om iets te kunnen betekenen voor de studenten en hun meningen te kunnen vertegenwoordigen.

LOTTE VAN MARCKE

Ik ben Lotte Van Marcke en studeer momenteel fysica in de eerste bachelor. Ik zou graag in de POC Fysica willen, aangezien ik het zeer belangrijk vind dat de studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Het is belangrijk dat wanneer er belangrijke beslissingen over onze opleiding genomen worden, ook naar het standpunt van de studenten geluisterd wordt, en daar zou ik graag toe bijdragen.

In mijn middelbare school, was ik gedurende 4 jaar de voorzitster van de leerlingenraad, omdat ik het toen ook al belangrijk vond dat alle partijen gehoord werden. Hierdoor kan ik mijn standpunten goed verdedigen omtrent onderwijsmaterie.

Hopelijk overwegen jullie mij als studentenvertegewoordiger.

KEVIN BOON

Ik ben Kevin, dit is mijn vierde jaar in Leuven en ik doe momenteel zowel Bachelor Wiskunde als Master of Physics, optie theoretische fysica.

Ik stel mij opnieuw kandidaat voor de POC fysica. Ik zetel dit jaar voor het eerst al in de POC en ik zie me dit volgend jaar zeker weer verder doen. Dit jaar heb ik vooral veel kunnen leren, en gekoppeld met het feit dat ik volgend jaar af ben van presidiumtaken hoop ik deze kennis volgend jaar ten volle toe te kunnen passen.

Zoals standaard voor een stuver, vind ik het belangrijk dat de opleiding zo kwalitatief mogelijk is, en dat de student hun stem gehoord wordt. Ik hoop dat jullie me terug de kans willen geven om mezelf hiervoor in te zetten het komende jaar.