Hieronder vinden jullie de kandidaten voor de POC wiskunde.

WOUT CROUX

Ik ben Wout Croux, ik ga normaal gezien volgend jaar afstuderen van de master of mathematics en ik kom op voor de POC wiskunde. In de POC worden met professoren, assistenten en studenten beslissingen gemaakt over de opleiding wiskunde en zijn toekomst. Uiteraard is het heel belangrijk dat hier studenten inzitten omdat zij rechtstreeks ervaring hebben met een opleiding wiskunde krijgen. Ik heb nu al bijna 4 jaar ervaring in de POC en ik zou dit engagement volgend jaar graag nog eens verderzetten. Aangezien ik ondertussen al de hele bachelor en een deel van de master heb doorlopen heb ik een inzicht in de goede en slechte kanten van onze opleiding. Ik zou graag volgend jaar deze ervaring inzetten om constructief mee te werken in de POC.

SIEBRIG VOORSPOELS

Na twee jaar mee te draaien in de POC Informatica, is het tijd om een master te kiezen en zou ik, Siebrig Voorspoels, me graag terug bij POC Wiskunde voegen. In mijn eerste jaar was ik al bij POC Wiskunde geco¨opteerd, maar had ik besloten om naar de POC Informatica te gaan omdat ik het gevoel had daar meer nodig te zijn en er meer een verschil kon maken. Nu ik ervaring heb in beide POC’s denk ik ook een uniek perspectief te kunnen bieden binnen de POC Wiskunde. Aangezien ik ondertussen in de derde fase zit van zowel de Bachelor Informatica als de Bachelor Wiskunde, heb ik ook als student ervaring met heel verschillende vakken, proffen en zelfs aanpakken van soortgelijke leerstof. Als studentenvertegenwoordiger, zou ik er steeds voor pleiten om de mening van de algemene student te volgen en naar voor te brengen. In dat opzicht moet ik mijn extra ervaring aan de kant kunnen schuiven om me te richten op welke achtergrond andere studenten hebben en dingen die zij graag anders zouden zien dan ik. Ik denk dat ik na drie jaar hier best goed in getraind ben. Ik denk echter ook dat mijn studie-achtergrond een grote meerwaarde kan zijn juist omdat ik weet dat dingen ook anders kunnen en een bredere kijk heb op zaken. Ik zou heel graag nog een jaartje deze ervaring delen en proberen om zo goed mogelijk studenten te helpen en vertegenwoordigen. Ik zou dan ook niet enkel naar POC-vergaderingen gaan, maar zou net zoals ik andere jaren heb gedaan, actief helpen om problemen op te lossen, verder na denken over hoe de opleiding verbeterd kan worden, de mening van andere studenten vragen, helpen bij activiteiten die te maken hebben met vertegenwoordiging en naar het OOR-overleg en andere vergaderingen gaan wanneer ik kan. Ik hoop ten zeerste dat ik deze dingen zal kunnen doen en deel zal kunnen uitmaken van de POC Wiskunde in academiejaar 2022-2023.

LUKA VRANCKX

Ik zou me graag kandidaat stellen om in de POC wiskunde te stappen volgend academiejaar. Ik wil dit engagement aangaan omdat ik het belangrijk vind dat er constante feedback is tussen de studenten en de proffen en er steeds plaats is voor verbetering bij vele opleidingsonderdelen. Ik heb me ook goed ingelicht wat de taken van de Permanente onderwijscommissie zijn en wil deze graag met de andere POC-ers vervullen.

LUKAS VANDEPUTTE

Hallo medestudenten Ik ben Lukas Vandeputte student in de 1e master of mathematics (dus volgend jaar 2e master of mathematics) en ik zou me graag engageren als lid van de POC wiskunde Mijn bachelor heb ik in Kortrijk doorgebracht, ik heb dus nooit meegedraaid in de Leuvense studentenvertegenwoordiging. Daarentegen ben ik wel in de Kulak altijd vertegenwoordiger geweest, en heb ik ook twee jaar daar in de POC gezeteld. Bij de overstap naar Leuven ben ik hiermee opgehouden, hetgeen me deed realiseren dat ik vertegenwoordiging van studenten eigenlijk wel mis. Mijn achtergrond bied mij ook een uniek voordeel: ik heb ervaring met de POC en kan dus onmiddellijk op volle toeren meedraaien, maar ik heb als nieuwkomer toch een frisse blik en een andere hoek op de zaken. Ik hoop dat ik jullie volgend jaar mag vertegenwoordigen.

BRAM BIESBROUCK

Als student zie ik het als mijn plicht op te komen voor kwaliteitsvol onderwijs alsook het faciliteren van de communicatie tussen docenten en studenten. Het is daarom dat ik me kandidaat stel om deel uit te blijven maken van hét kwaliteits- en communicatieorgaan, de POC. Ik wil een luisterend oor blijven zijn voor medestudenten en tegelijkertijd een brug blijven zijn tussen student en docent. Door mijn kritische blik heb ik gericht en gepast feedback gegeven over OPO’s en aan docenten. Teneinde deze doelen te blijven realiseren, wil ik me met veel engagement blijven inzetten voor de POC.

ANOUAR KOURAICH

Ik ben Anouar Kouraich en ik stel me volgend jaar weer kandidaat voor de POC Wiskunde. Volgend jaar zal ik zitten in mijn tweede masterjaar. Vanaf mijn eerste bachelor wiskunde zit ik al in het POC 😊 met alle plezier. Deze ervaring binnen het POC is een zeer grote meerwaarde voor het team van de studentenvertegenwoordigers. Ook heb ik tijdens mijn master zowel toegepaste en zuivere vakken hierdoor heb ik veel contact met studenten die niet afkomen op Wina activiteiten zoals bijvoorbeeld Internationale Studenten en dit voor zowel uit de zuivere als uit de toegepaste master. Volgend jaar engageer ik me heel graag opnieuw vo or de POC Wiskunde om zo alle studenten de best mogelijke opleiding te verzekeren.

AARON SMETS

Desondanks ik mijn educatieve bachelor in de fysica en wiskunde aan de UCLL vorig jaar heb afgerond is het uiteraard logisch dat mijn interesse in het onderwijs daar natuurlijk niet stopt. Ik ben me dan ook verder gaan ontwikkelen en ben in 2020 gestart aan de KUL om mijn kennis in het onderwijs, wiskunde en fysica verder te verrijken om zo ook nog de educatieve master te behalen. Mijn interesse is nog steeds even groot als toen ik begonnen ben aan het hoger onderwijs en ik wil meehelpen om de kwaliteit van het onderwijs hier aan de KUL te optimaliseren.

ANNA VANDEN BERGHE

Ik ben Anna Vanden Berghe en zit in mijn tweede fase van de bachelor Wiskunde. Één ding was vanaf de eerste weken van mijn eerste jaar al duidelijk: ik heb een heel goede keuze gemaakt qua opleiding. Onze richting steekt kwalitatief en inhoudelijk uit, en dit is voor een groot deel te danken aan de optimale werking van onze studentenvertegenwoordiging. Om mensen dezelfde ervaring te kunnen geven binnen onze richting en vooral de vertegenwoordiging van de student, engageer ik me volgend jaar graag opnieuw voor de POC Wiskunde. De ervaring van de student staat bij mij centraal. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt binnen zijn studie. Om die reden engageer ik me al twee jaar als jaarverantwoordelijke: nu ben ik een vast aanspreekpunt voor velen. Echter, om actief iets te kunnen doen met die feedback stapte ik dit jaar in de POC. Aangenaam verrast door de invloed dat dit orgaan kan teweegbrengen, wil ik me er volgend jaar voor blijven inzetten. Hierbij zal het helpen dat ik dit jaar zo veel mogelijk actief heb proberen meewerken binnen de POC.

Hieronder vinden jullie de kandidaten voor de POC wiskunde.

WOUT CROUX

Ik ben Wout Croux, ik ga normaal gezien volgend jaar afstuderen van de master of mathematics en ik kom op voor de POC wiskunde. In de POC worden met professoren, assistenten en studenten beslissingen gemaakt over de opleiding wiskunde en zijn toekomst. Uiteraard is het heel belangrijk dat hier studenten inzitten omdat zij rechtstreeks ervaring hebben met een opleiding wiskunde krijgen. Ik heb nu al bijna 4 jaar ervaring in de POC en ik zou dit engagement volgend jaar graag nog eens verderzetten. Aangezien ik ondertussen al de hele bachelor en een deel van de master heb doorlopen heb ik een inzicht in de goede en slechte kanten van onze opleiding. Ik zou graag volgend jaar deze ervaring inzetten om constructief mee te werken in de POC.

SIEBRIG VOORSPOELS

Na twee jaar mee te draaien in de POC Informatica, is het tijd om een master te kiezen en zou ik, Siebrig Voorspoels, me graag terug bij POC Wiskunde voegen. In mijn eerste jaar was ik al bij POC Wiskunde geco¨opteerd, maar had ik besloten om naar de POC Informatica te gaan omdat ik het gevoel had daar meer nodig te zijn en er meer een verschil kon maken. Nu ik ervaring heb in beide POC’s denk ik ook een uniek perspectief te kunnen bieden binnen de POC Wiskunde. Aangezien ik ondertussen in de derde fase zit van zowel de Bachelor Informatica als de Bachelor Wiskunde, heb ik ook als student ervaring met heel verschillende vakken, proffen en zelfs aanpakken van soortgelijke leerstof. Als studentenvertegenwoordiger, zou ik er steeds voor pleiten om de mening van de algemene student te volgen en naar voor te brengen. In dat opzicht moet ik mijn extra ervaring aan de kant kunnen schuiven om me te richten op welke achtergrond andere studenten hebben en dingen die zij graag anders zouden zien dan ik. Ik denk dat ik na drie jaar hier best goed in getraind ben. Ik denk echter ook dat mijn studie-achtergrond een grote meerwaarde kan zijn juist omdat ik weet dat dingen ook anders kunnen en een bredere kijk heb op zaken. Ik zou heel graag nog een jaartje deze ervaring delen en proberen om zo goed mogelijk studenten te helpen en vertegenwoordigen. Ik zou dan ook niet enkel naar POC-vergaderingen gaan, maar zou net zoals ik andere jaren heb gedaan, actief helpen om problemen op te lossen, verder na denken over hoe de opleiding verbeterd kan worden, de mening van andere studenten vragen, helpen bij activiteiten die te maken hebben met vertegenwoordiging en naar het OOR-overleg en andere vergaderingen gaan wanneer ik kan. Ik hoop ten zeerste dat ik deze dingen zal kunnen doen en deel zal kunnen uitmaken van de POC Wiskunde in academiejaar 2022-2023.

LUKA VRANCKX

Ik zou me graag kandidaat stellen om in de POC wiskunde te stappen volgend academiejaar. Ik wil dit engagement aangaan omdat ik het belangrijk vind dat er constante feedback is tussen de studenten en de proffen en er steeds plaats is voor verbetering bij vele opleidingsonderdelen. Ik heb me ook goed ingelicht wat de taken van de Permanente onderwijscommissie zijn en wil deze graag met de andere POC-ers vervullen.

LUKAS VANDEPUTTE

Hallo medestudenten Ik ben Lukas Vandeputte student in de 1e master of mathematics (dus volgend jaar 2e master of mathematics) en ik zou me graag engageren als lid van de POC wiskunde Mijn bachelor heb ik in Kortrijk doorgebracht, ik heb dus nooit meegedraaid in de Leuvense studentenvertegenwoordiging. Daarentegen ben ik wel in de Kulak altijd vertegenwoordiger geweest, en heb ik ook twee jaar daar in de POC gezeteld. Bij de overstap naar Leuven ben ik hiermee opgehouden, hetgeen me deed realiseren dat ik vertegenwoordiging van studenten eigenlijk wel mis. Mijn achtergrond bied mij ook een uniek voordeel: ik heb ervaring met de POC en kan dus onmiddellijk op volle toeren meedraaien, maar ik heb als nieuwkomer toch een frisse blik en een andere hoek op de zaken. Ik hoop dat ik jullie volgend jaar mag vertegenwoordigen.

BRAM BIESBROUCK

Als student zie ik het als mijn plicht op te komen voor kwaliteitsvol onderwijs alsook het faciliteren van de communicatie tussen docenten en studenten. Het is daarom dat ik me kandidaat stel om deel uit te blijven maken van hét kwaliteits- en communicatieorgaan, de POC. Ik wil een luisterend oor blijven zijn voor medestudenten en tegelijkertijd een brug blijven zijn tussen student en docent. Door mijn kritische blik heb ik gericht en gepast feedback gegeven over OPO’s en aan docenten. Teneinde deze doelen te blijven realiseren, wil ik me met veel engagement blijven inzetten voor de POC.

ANOUAR KOURAICH

Ik ben Anouar Kouraich en ik stel me volgend jaar weer kandidaat voor de POC Wiskunde. Volgend jaar zal ik zitten in mijn tweede masterjaar. Vanaf mijn eerste bachelor wiskunde zit ik al in het POC 😊 met alle plezier. Deze ervaring binnen het POC is een zeer grote meerwaarde voor het team van de studentenvertegenwoordigers. Ook heb ik tijdens mijn master zowel toegepaste en zuivere vakken hierdoor heb ik veel contact met studenten die niet afkomen op Wina activiteiten zoals bijvoorbeeld Internationale Studenten en dit voor zowel uit de zuivere als uit de toegepaste master. Volgend jaar engageer ik me heel graag opnieuw vo or de POC Wiskunde om zo alle studenten de best mogelijke opleiding te verzekeren.

AARON SMETS

Desondanks ik mijn educatieve bachelor in de fysica en wiskunde aan de UCLL vorig jaar heb afgerond is het uiteraard logisch dat mijn interesse in het onderwijs daar natuurlijk niet stopt. Ik ben me dan ook verder gaan ontwikkelen en ben in 2020 gestart aan de KUL om mijn kennis in het onderwijs, wiskunde en fysica verder te verrijken om zo ook nog de educatieve master te behalen. Mijn interesse is nog steeds even groot als toen ik begonnen ben aan het hoger onderwijs en ik wil meehelpen om de kwaliteit van het onderwijs hier aan de KUL te optimaliseren.

ANNA VANDEN BERGHE

Ik ben Anna Vanden Berghe en zit in mijn tweede fase van de bachelor Wiskunde. Één ding was vanaf de eerste weken van mijn eerste jaar al duidelijk: ik heb een heel goede keuze gemaakt qua opleiding. Onze richting steekt kwalitatief en inhoudelijk uit, en dit is voor een groot deel te danken aan de optimale werking van onze studentenvertegenwoordiging. Om mensen dezelfde ervaring te kunnen geven binnen onze richting en vooral de vertegenwoordiging van de student, engageer ik me volgend jaar graag opnieuw voor de POC Wiskunde. De ervaring van de student staat bij mij centraal. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt binnen zijn studie. Om die reden engageer ik me al twee jaar als jaarverantwoordelijke: nu ben ik een vast aanspreekpunt voor velen. Echter, om actief iets te kunnen doen met die feedback stapte ik dit jaar in de POC. Aangenaam verrast door de invloed dat dit orgaan kan teweegbrengen, wil ik me er volgend jaar voor blijven inzetten. Hierbij zal het helpen dat ik dit jaar zo veel mogelijk actief heb proberen meewerken binnen de POC.