OWG

De studentenvertegenwoordigers van de Winarichtingen komen samen in de onderwijswerkgroep van Wina (OWG). Hier kunnen ze elkaar op de hoogte houden van wat er gaande is in de andere opleidingen, wat niet onbelangrijk in richtingen die zo samenhangen als de onze. Daarnaast kunnen ze tips & tricks uitwisselen en samen activiteiten plannen om de bekendheid van studentenvertegenwoordigers te promoten en feedback te verzamelen. Wina ondersteunt de werking van OWG op financieel vlak en door te helpen op activiteiten van OWG. Tevens is de voorzitter van OWG ook (praktisch altijd) de onderwijsverantwoordelijke van Wina.

OWG

De studentenvertegenwoordigers van de Winarichtingen komen samen in de onderwijswerkgroep van Wina (OWG). Hier kunnen ze elkaar op de hoogte houden van wat er gaande is in de andere opleidingen, wat niet onbelangrijk in richtingen die zo samenhangen als de onze. Daarnaast kunnen ze tips & tricks uitwisselen en samen activiteiten plannen om de bekendheid van studentenvertegenwoordigers te promoten en feedback te verzamelen. Wina ondersteunt de werking van OWG op financieel vlak en door te helpen op activiteiten van OWG. Tevens is de voorzitter van OWG ook (praktisch altijd) de onderwijsverantwoordelijke van Wina.

Raden

In de volgende raden zitten er studentenvertegenwoordigers op opleidingsniveau

 • POC's
  • Digital Humanities
  • Educatieve Master Wetenschappen en Technologie
  • Fysica
  • Informatica
  • Statistiek
  • Wiskunde
 • OC's
  • Medische Stralingsfysica
  • Space Studies
  • Sterrenkunde
 • Departementsraden
  • Computerwetenschappen
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Wiskunde
 • Departementsbesturen
  • Computerwetenschappen
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Wiskunde

Raden

In de volgende raden zitten er studentenvertegenwoordigers op opleidingsniveau

 • POC's
  • Digital Humanities
  • Educatieve Master Wetenschappen en Technologie
  • Fysica
  • Informatica
  • Statistiek
  • Wiskunde
 • OC's
  • Medische Stralingsfysica
  • Space Studies
  • Sterrenkunde
 • Departementsraden
  • Computerwetenschappen
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Wiskunde
 • Departementsbesturen
  • Computerwetenschappen
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Wiskunde

Wat is de (P)OC?

Dit is een vergadering met professoren, je studieloopbaanbegeleider en nog ander academisch personeel waar ook studenten in zitten. Voor elke opleiding is er een (P)OC. Deze waakt over de onderwijskwaliteit van je opleiding. Welke vakken worden gegeven en wanneer, het opstellen van de leerdoelen en het onderhouden van de leerlijnen zijn slechts enkele onderwerpen die hier aan bod komen. Ook is dit de plaats waar kan aangekaart worden dat er een te grote werkdruk is in een bepaald semester, dat een bepaald vak niet goed gedoceerd wordt of dat taken en testen doorheen het jaar wat te veel en te snel na elkaar volgen. De (P)OC komt meestal 2 à 3 keer per semester samen.

Wat is de (P)OC?

Dit is een vergadering met professoren, je studieloopbaanbegeleider en nog ander academisch personeel waar ook studenten in zitten. Voor elke opleiding is er een (P)OC. Deze waakt over de onderwijskwaliteit van je opleiding. Welke vakken worden gegeven en wanneer, het opstellen van de leerdoelen en het onderhouden van de leerlijnen zijn slechts enkele onderwerpen die hier aan bod komen. Ook is dit de plaats waar kan aangekaart worden dat er een te grote werkdruk is in een bepaald semester, dat een bepaald vak niet goed gedoceerd wordt of dat taken en testen doorheen het jaar wat te veel en te snel na elkaar volgen. De (P)OC komt meestal 2 à 3 keer per semester samen.

Wat is de departementsraad?

Op de departementsraad wordt minder over onderwijs gesproken, maar meer over de interne werking van het departement. Dit is dan ook minder relevant voor studenten maar het is wel handig om studentenvertegenwoordigers hier te hebben zitten zodat zij op de hoogte zijn van de plannen van het departement en de eventuele invloed op studenten (waar wij als studenten soms meer zicht op hebben). Binnen de departementen worden er zaken beslist over investeringen voor nieuwe gebouwen, het personeelsbeleid wordt hier uitgewerkt en alle andere geldzaken worden hier ook besproken. De departementsraad komt meestal 2 à 3 keer per jaar samen.

Wat is de departementsraad?

Op de departementsraad wordt minder over onderwijs gesproken, maar meer over de interne werking van het departement. Dit is dan ook minder relevant voor studenten maar het is wel handig om studentenvertegenwoordigers hier te hebben zitten zodat zij op de hoogte zijn van de plannen van het departement en de eventuele invloed op studenten (waar wij als studenten soms meer zicht op hebben). Binnen de departementen worden er zaken beslist over investeringen voor nieuwe gebouwen, het personeelsbeleid wordt hier uitgewerkt en alle andere geldzaken worden hier ook besproken. De departementsraad komt meestal 2 à 3 keer per jaar samen.

Wat is het departementsbestuur?

Het departementsbestuur is heel gelijkaardig aan de departementsraad qua onderwerpen. Het verschil is dat het departementsbestuur slechts een aantal proffen bevat en ongeveer maandelijks samenkomt, in tegenstelling tot de departementsraad waar alle proffen inzitten en die maar soms samenkomt.

Wat is het departementsbestuur?

Het departementsbestuur is heel gelijkaardig aan de departementsraad qua onderwerpen. Het verschil is dat het departementsbestuur slechts een aantal proffen bevat en ongeveer maandelijks samenkomt, in tegenstelling tot de departementsraad waar alle proffen inzitten en die maar soms samenkomt.